De belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in 2019

Veronique Bedrijven, Carrièreswitch, Inspiratie, Member, Solliciteren, Tips, Werkplezier Leave a Comment

Is jouw goede voornemen om in 2019 die leuke baan te gaan vinden? Dan is het handig om te weten welke arbeidsmarktontwikkelingen er zijn in 2019. Deze week nemen we je mee in de arbeidsmarktontwikkelingen in Noord-Holland-Noord voor 2019 en geven we je een kijkje in de toekomst van werk!

 

Banen nemen in 2019 wederom toe

De Nederlandse economie groeit, na een groeispurt in 2017, stevig door in 2018 en 2019. Hierdoor komen er banen bij, ook in Noord-Holland Noord. In overeenstemming met de landelijke ontwikkeling vertraagt het groeitempo; de banengroei in 2019 is kleiner dan in 2018. Het totaal aantal banen groeit dus, maar in de ene sector is die groei sterker dan in de andere (zie afbeelding). In 2019 is de groei in Noord-Holland Noord het grootst bij ICT, bouwnijverheid en uitzendbureaus. Er zijn echter ook sectoren met een krimp of stabilisatie van het aantal banen van werknemers. Bij financiële, en zakelijke diensten en bij openbaar bestuur is sprake van een duidelijke krimp.

 

Krapte concentreert zich in techniek, ICT en zorg

Dat de arbeidsmarkt krap is betekent niet dat het geldt voor alle branches en beroepsgroepen. De onderstaande tabel laat zien dat de spanningsindicator varieert van krap, voor een groot aantal beroepen, tot ruim voor creatieve & taalkundige beroepen.

 

Tekorten doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn het gevolg van mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden. Een voorbeeld daarvan is de zorg. Voor de gehele sector is de arbeidsmarkt ‘gemiddeld’, toch worden een aantal specifieke zorgberoepen genoemd bij het onderstaande overzicht van moeilijk vervulbare vacatures.

Als werkzoekende heb je dus grote kans om aan het werk te komen in bovenstaande beroepen. Maar het is niet zo dat je met een willekeurig diploma of achtergrond verzorgende IG kunt worden. Vaak is daar wel een traject van omscholing voor nodig. Belangrijk is ook om te bedenken wat die werkgever dan eigenlijk zoekt. Met andere woorden; hoe komt het dat het niet lukt om daar het juiste personeel te vinden?

Waarom worden vacatures niet vervuld?

In 2018 heeft UWV in een landelijk onderzoek naar personeelswerving aan werkgevers gevraagd om welke redenen vacatures volgens hen moeilijk vervulbaar zijn. Hieronder een aantal van de veelgenoemde reacties.

 • Bij ruim zes op de tien moeilijk vervulbare vacatures is een gebrek aan sollicitanten een reden voor de wervingsproblemen. In vrijwel alle beroepsklassen hebben werkgevers te maken met te weinig reacties van sollicitanten. Deze reden wordt relatief vaak genoemd bij vacatures voor beroepen in zorg & welzijn en transport & logistiek.
 • In mindere mate zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. Zo wordt bij 27% van de moeilijk vervulbare vacatures aangegeven dat de benodigde werkervaring bij sollicitanten ontbreekt. Dit komt vaker voor bij vacatures voor managers en bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Onvoldoende vakkennis speelt vooral een rol in de wervingsproblematiek van ICT-beroepen.
 • De in de vacature gestelde arbeidsvoorwaarden of werkomstandigheden spelen bij 14% van de moeilijk vervulbare vacatures een rol. Bij vacatures voor dienstverlenende beroepen en bij vacatures voor transport- en logistieke beroepen worden deze redenen relatief vaak genoemd. Specifieke beroepen met veel moeilijk vervulbare vacatures in deze beroepsklassen zijn koks en vrachtwagenchauffeurs. Bij beide beroepen kunnen de werktijden als minder aantrekkelijk worden ervaren.
 • Bij één op de vijf moeilijk vervulbare vacatures beschikken de sollicitanten volgens de ondervraagde bedrijven niet over de juiste instelling of motivatie. Dit speelt vooral bij dienstverlenende beroepen en bij transport- en logistieke beroepen.

 

Toch lastig om werk te vinden

Ondanks dat de banen in veel sectoren bij wijze van spreken voor het oprapen liggen zijn er nog altijd mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen maken. Mensen met een arbeidsbeperking, 50-plussers en mensen zonder of op met een praktische opleiding blijven moeilijk aan werk komen.

Ben je 45 jaar of ouder en op dit moment werkzaam voor minimaal 12 uur per week? Misschien kom je dan in aanmerking voor een gratis persoonlijk ontwikkeladvies. Inclusief talententest en interessetest! Klik hier

Voor deze doelgroepen worden verschillende initiatieven genomen. Een initiatief waar wij aan mee doen is het verstrekken van gratis persoonlijk ontwikkeladvies voor 45-plussers. Met deze regeling kan je gratis deelnemen aan een loopbaantraject gericht op het vinden of behouden van werk.

Het werk van de toekomst

Als je op zoek gaat naar een nieuwe baan raden wij je altijd aan om niet alleen een baan te kiezen voor nu, maar ook voor later. Met andere woorden; is het een duurzame baan? Om dit goed te kunnen doen moet je rekening houden met ontwikkelingen van nu én van de toekomst. Hoe ziet de toekomst van werk eruit? Het World Economic Forum (WEF) sprak met de werkgevers van zo’n 15 miljoen werknemers in 20 landen en 12 bedrijfssectoren over de verwachte trends in de periode 2018-2022. De resultaten staan in The Future of Jobs Report 2018. We hebben de belangrijkste punten uit het onderzoek voor je op een rij gezet.

 1. Robotisering neem toe, maar ziet er in iedere sector anders uit
  Steeds meer supermarkten werken met handscanners, met een verminderde vraag naar kassières als gevolg. Steeds meer neemt automatisering en robotica een rol in op de arbeidsmarkt. Tussen 2018 en 2022 gaan nieuwe technologieën bij het leeuwendeel van alle organisaties gewoongoed worden. Overigens moeten we dan niet denken aan de robots zoals we die uit de films kennen. Die realiteit ligt een stuk verder in de toekomst. In 2022, is de verwachting, hebben industriële robots hun vaste plek op de werkvloer gevonden. In welke vorm en voor welke toepassing de robots worden ingezet, verschilt per sector.
 2. Er gaan banen verdwijnen, maar er komen ook banen bij
  Het World Economic Forum schat dat tot 2022 ongeveer 75 miljoen banen verdwijnenals gevolg van robotisering, maar dat er tegelijkertijd 133 miljoen banen voor terugkomen. Door de snelle groei van ICT komen er banen bij voor data-analisten, software-ontwikkelaars en digitale marketingstrategen. Ook komen er waarschijnlijk meer vacatures voor banen met typisch ‘menselijke vaardigheden’, zoals in de klantenservice, verkoop en marketing, training en development, en functies als organisatie-ontwikkelingsspecialisten en innovatiemanagers. In deze infographic zie je welke banen er volgens het WEF bijkomen en gaan verdwijnen.
 3. De verdeling van werk tussen mens en machine verandert snel
  Werkgevers verwachten dat de rol van computers en robots snel groter zal worden. Nu wordt nog 71% van alle werkzaamheden door mensen verricht, en 29% door programmeerbare machines. In 2022 zal deze verhouding, aldus het onderzoek, verschoven zijn naar 58% mens vs. 42% machine. Taken die te maken hebben met dataverwerking en informatieverzameling en -overdracht zullen zelfs al voor 62% door machines worden verricht. Het WEF voorspelt dat de verhouding in 2025 definitief zal omslaan: dan nemen programmeerbare machines 52% van alle taken voor hun rekening. Vind hier in een handig overzicht alle cijfers.
 4. Nieuwe taken vragen om nieuwe vaardigheden
  In 2022 zullen competenties die nodig zijn voor meest voorkomende werkzaamheden behoorlijk zijn veranderd. Het percentage ‘skills stability’ – kernvaardigheden voor functies die nooit of nauwelijks veranderen – bedraagt naar verwachting wereldwijd 58%. Dat betekent dat 42%  van de competenties die werknemers nodig hebben tussen nu en 2022 zullen veranderen.Skills die belangrijker worden, zijn o.a. analytisch denkvermogen en beheersing van nieuwe technologieën. Maar juist ook ‘human skills’, zoals creativiteit, originaliteit en kritisch denkvermogen, overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden worden waardevoller – net als oog voor detail, flexibiliteit en vindingrijkheid. Bekijk hier de skills voor 2022.
 5. We moeten allemaal ‘life long learners’ worden
  Om de skill gap – het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden – te overbruggen, moeten werknemers en leidinggevenden zich blijven ontwikkelen. De verwachting is dat zij daar, tussen nu en 2022, gemiddeld 101 dagen hertraining of bijscholing voor nodig hebben. Afhankelijk van de sector en vestigingsplaats zal de helft tot tweederde van alle onderzochte organisaties een externe partij, tijdelijk personeel of freelancers inzetten op de skill gap op te vangen. Een gedegen aanpak van bij- en omscholing en een goede personeelsplanning zijn essentieel om deze ontwikkelingen proactief en succesvol te managen.

Wil jij weten wat de toekomst je gaat brengen? Plan een gratis kennismakingsgesprek in!

Bronnen: Voor dit artikel hebben we bronnen van het UWV en CBS gebruikt en een artikel van Randstad over The Future of Jobs Report 2018.

 

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.