Re-Integratie 2e Spoor tijdens Corona – Crisis

Op 15 maart 2020 kondigde de Minister President maatregelen aan die verregaande gevolgen hebben voor de maatschappij. Zo sluiten de scholen en kinderopvang en worden mensen gevraagd om thuis te werken waar mogelijk. Deze maatregelen hebben veel effect op de re-integratiemogelijkheden van medewerkers in het 2e spoor. Wij vertellen je graag hoe Verhelder Talent de begeleiding van de medewerker inricht.

Gevolgen voor re-integratie

Als re-integratiebureau merken wij direct de gevolgen van de getroffen maatregelen:

 • Kinderen moeten thuis aan de slag, ook mensen in het 2e spoor moeten daardoor voor opvang zorgen thuis;
 • Thuiswerken word geadviseerd, iets wat niet voor iedere medewerker passend is te maken in het kader van belastbaarheid;
 • Bedrijven sluiten de deuren, waardoor de medewerker er niet meer terecht kon voor re-integratie 2e spoor;
 • Bedrijven stellen het werven van nieuw personeel tot nader orde uit;
 • Arbodiensten, artsen en casemanagers zijn ook nieuw in deze situatie en kunnen niet altijd de medewerker goed adviseren.
De aanpak en maatregelen van Verhelder Talent

Ook voor ons is deze situatie natuurlijk nieuw. Maar juist voor kandidaten in re-intagrie is het belangrijk dat er direct structuur en duidelijkheid geboden wordt. Wij hebben om die reden de volgende maatregelen genomen:

 • We inventariseren de mogelijkheden bij de re-integratieplek van de medewerker wat eventueel werkzaamheden voor thuis zouden kunnen zijn.
 • Wanneer bovenstaande de niet mogelijk is kijken wij op individueel niveau wat de mogelijkheden thuis zijn en welke acties en werkzaamheden in het kader van het 2e spoor wel kunnen worden opgepakt. Denk aan solliciteren, netwerken, volgen van online training, lezen van relevante literatuur etc.
 • Wij helpen bij het opzetten van een duidelijke dagindeling en weekplanning om zo te helpen in het behouden van structuur.
 • Wij hebben onze online diensten uitgebreid en vragen de medewerker deel te nemen aan diverse online trainingen op het gebied van solliciteren en professionele vaardigheden en organiseren intervisie bijeenkomsten voor onze deelnemers middels videocalls.
 • Wij werken samen met diverse partners om dit online aanbod zo breed mogelijk te kunnen laten zijn.
 • Solliciteren blijft onverminderd relevant; wanneer er geen vacatures zijn kan de medewerker wel alvast het netwerk activeren en contacten aangaan binnen relevante organisaties.
 • Wij coachen in plaats van face-to-face via videobellen. Daarnaast zullen wij vaker ‘inchecken’ bij de medewerker over de status.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij altijd al e-coaching, online programma en webinars hebben ingezet in onze dienstverlening. Hierdoor hebben wij snel kunnen schakelen en kunnen we ook nieuwe trajecten snel en effectief opstarten.

Administratie t.b.v. Wet Poortwachter

Alle werkgevers en medewerkers in huidige trajecten hebben inmiddels een aangepast plan van aanpak re-integratie 2e spoor ontvangen. Het is belangrijk dat de genomen stappen goed worden bijgehouden en gecommuniceerd om eventuele problemen bij de WIA-aanvraag te voorkomen. Wij houden uitgebreide rapportage bij met o.a.:

 • Uiteenzetting van de gevolgen voor de medewerker;
 • Rapportage van ondernomen acties;
 • Herzien plan van aanpak 2e spoor;
 • Uiteenzetting geformuleerde re-integratieactiviteiten;
 • Dag en/of weekschema’s indien van toepassing.
Op zoek naar een re-integratiebureau tijdens corona-crisis

Ben je op dit moment op zoek naar een re-integratiebureau? Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jou en de medewerker? Dan komen we graag met je in contact. Het is belangrijk om eerst te overleggen of onze aanpak past bij de medewerker. Ook is ondanks deze situatie een klik tussen re-integratiecoach en medewerker belangrijk. Wij plannen daarom altijd een kennismaking (online) in.